Vår identitet

 

Överkalix ligger perfekt placerad mitt i regionen och det finns otroligt mycket bra att berätta om platsen både för oss som bor på platsen och för andra som bor runt om i Norrbotten, Sverige och världen. Platsen är utmärkt!

Fördjupning

Här nedan kan du läsa en sammanfattning av platsens identitet som Överkalix tillsammans arbetat fram. Fullständigt dokument hittar du här: Platsens identitet

Hur vill vi bli uppfattade?

 

Vår värdegrund/värdeord:

• Hjälpsamma människor
• Företagsanda, företagsamma
• Problemlösare
• Okomplicerat
• Trygghet
• Positiva
• Välkomnande
• Stolta. Stolta över varandra
• Familjärt
• Framtidstro
• Mångfald
• Jämställdhet

Vem ska vi prata med?

Överkalix identitet har flera mottagare och det innebär att vi med hjälp av olika insatser ska attrahera individer även utanför platsen, vilka är: besökare (internationellt, Sverige och regionalt Norrbotten), investerare/ företag och inflyttare (både utflyttade överkalixbor och icke överkalixbor). Vi ska också prata med de som finns på platsen, vilka är: överkalixbor, föreningar, företagarna, beslutsfattare (kommun och tjänstemän).

 

Överkalix position i regionen, Sverige och världen

• Överkalix är en inspirerande och attraktiv plats att verka och bo på.
• Överkalix är en plats som välkomnar inflyttande, besökare, företag,
föreningar, innovatörer och överkalixborna.
• Överkalix är en plats som uppmuntrar till nya idéer och kreativt tänkande.
• Överkalix är en plats där det händer saker. Det är en plats att mötas på.
• Överkalix ser möjligheter hos alla. Här kan du utvecklas som den individ
du vill vara.
• Överkalix tycker mycket om entreprenörskap, speciellt vill vi främja
kvinnors entreprenörskap.
• Överkalix är en central plats i regionen.

 

Vad ska platsens identitet användas till?

Platsens identitet ska lyfta platsen, få den att uppfattas som vacker, attraktiv, intressant, trygg och att positiva saker händer i Överkalix. Med hjälp av platsens identitet ska vi tillsammans skapa förutsättningar för arbetstillfällen, tillväxt och utveckling av platsen.

Överkalixborna, föreningarna och företagarna, hos dem ska vi ingjuta stolthet kring platsen. De ska känna tillhörighet. Vi ska också skapa sammanhållning, så att vi tillsammans kan utveckla platsen. Platsens identitet ska hjälpa oss att bli riktigt goda ambassadörer för platsen.

Platsens identitet är också ett verktyg för våra politiker och tjänstemän i deras dagliga arbete. Den ger dem en grund till samsyn av platsen och i sina beslut som de fattar för den fortsatta utvecklingen av platsen Överkalix.

Platsens identitet ska:
• Vara en hjälp för att attrahera fler företag och investerare till platsen.
• Göra platsen attraktiv för besök och inflyttning.
• Bidra till att Överkalix är med och skapar hållbar tillväxt i vår region.