I projektet Besökslandet framtogs en lokal samverkansmodell för politiker, tjänstemän, näringsliv och övriga lokala aktörer. Här kan du läsa om modellen vi nu försöker implementera som ett arbetssätt för Överkalix kommun.

Ladda ner Samverkansmodellen