Vi äger platsen tillsammans och varje individ har rätten att använda Överkalix identitet och göra något bra av den.

 

 

Syftet med Platsens identitet?

Det är ett långsiktigt strategiskt arbete som ska syfta till att förändra, förbättra eller förstärka bilden av platsen.

 

Vem äger Platsens identitet?

Vem äger platsen Överkalix? Det gör vi alla tillsammans. Alla har rätten att använda varumärket och det är vi tillsammans som ska arbeta för att sprida och utveckla platsens identitet. Ingen har mer äganderätt än någon annan till identiteten, utan det är vi tillsammans som har tagit fram den, genom samtal, workshops, intervjuer, enkäter och analyser.

Vår identitet
Grafisk guide