Visioner och mål för platsen Överkalix

VISION: Individen och framtidstro


 

Vi har framtidstro! Vi vågar tänka nytt. Vi är modiga och vi tror på platsen och oss själva. Vi är engagerade och stolta. Vi ser framåt och pratar gott om platsen och människorna som bor här.

Mål för att uppnå visionen:

• Vi är alla stolta ambassadörer för platsen Överkalix.

• Andras framgångar är en framgång för platsens attraktionskraft.
   Vi är stolta över dem!

• Tillsammans ska vi skapa platsens innehåll.

• Beslutsfattare visar på handling = framtidstro på platsen.

VISION: En attraktiv plats


 

Överkalix är platsen där det händer! Det finns mötesplatser hela året runt.

Mål för att uppnå visionen:

• Gemensamt lyfter vi vad som händer i Överkalix, alltifrån aktiviteter och evenemang till bra idéer och initiativ.

• Beslutsfattare uppmuntrar boende i Överkalix till att initiera till aktiviteter och mötesplatser.

• Vi satsar på mötesplatser, framförallt för unga, året om.

VISION: Ett inkluderande och öppet samhälle


 

Vi är ett välkomnande, öppet samhälle. Hos oss är mångfald och jämställdhet tillgångar för att bli en ännu mer attraktiv plats.

Mål för att uppnå visionen:

• Tillsammans jobbar vi på att bli ett öppnare samhälle med bredare syn på mångfald och jämställdhet.

• Vi har antagit en strategi som beslutsfattare för att bli en jämställd plats.
   Här får kvinnor och män utrymme utifrån sina individuella mål för att skapa sina förutsättningar att verka och bo.

• Vi tar tillvara på mångfalden och har tagit fram verktyg för att integrera
   individer på platsen.

VISION: Tillsammans ska vi bygga platsens framtid


 

Vi tar tillvara på våra unga, vi lyssnar på dem och det är en självklarhet att de är med och påverkar platsens framtid. Vi ser både unga och gamla som en tillgång.

Mål för att uppnå visionen:

• Vi satsar på ungas företagsamhet, speciellt unga kvinnor.

• Vi satsar på aktiviteter för unga.

VISION: Ett samhälle i samverkan


 

Vi hjälps åt och vi gillar att samarbeta.
Vi vill alltid ge riktigt bra service till boende och besökare.

Mål för att uppnå visionen:

• Platsen Överkalix samverkar med närliggande kommuner och med destinationer i Barentsområdet för att attrahera investerare, inflyttning och besökare.

• Vi har gemensamt bestämt hur vi ska bemöta och vara mot varandra och gentemot våra besökande.

VISION: En attraktiv plats att besöka


 

Vi har en blomstrande besöksnäring, som gynnar hela samhället.
Överkalix är ett självklart turistmål med övernattningsmöjligheter.

Mål för att uppnå visionen:

• Vi har utvecklat platsen och vet vilka våra besökare är.

• Vi har attraherat fler att vilja starta företag inom besöksnäringen.

• Vi har bytt ut skyltarna efter E10.

• Vi har en mångfald av aktiviteter och erbjudanden för besökare.

VISION: Nya etableringar och byggnationer


 

Överkalix är en attraktiv plats som lockar investerare och företag. Platsen erbjuder fler arbetstillfällen, det sker nybyggnationer och etableringar i kommunen.

Mål för att uppnå visionen:

• Vi har definierat företag som kan ha ett intresse av att etablera sig på platsen.

• Vi har fått fler att se möjlighet att sälja sina obebodda hus.

VISION: Här vill alla bo


 

Fler överkalixbor väljer att stanna kvar, speciellt unga kvinnor.
Det sker en inflyttning till platsen, spritt över olika åldrar men speciellt yngre.

Mål för att uppnå visionen:

• Vi möjliggör boende för de som önskar inflyttning till platsen.

• Vi har sett till att prioritera platsen, så att den attraherar till inflyttning.