Denna webbplats är en sammanfattning av platsens identitet som Överkalix tillsammans arbetat fram.

Arbetet har varit tredelat och innehåller förutom en identitet för platsen en samverkansmodell för Överkalix och ett koncept för strandpromenaden i Bränna. En nyckel i processen har varit tillsammans-perspektivet, där medskapande aktiviteter och dialoger drivit utvecklingen framåt. Platsens identitet kommer att appliceras på  strandpromenaden och det kommer också vara ett tillfälle för att testköra samverkansmodellen på.

För att fördjupa dig ännu mer finns dokumenten för samverkansmodellen och platsens identitet att läsa här:
Samverkansmodell

Platsens identitet

 

 

FINANSIÄRER AV PROJEKTET BESÖKSLANDET: