Företagen i Överkalix kommun är viktiga. Tillsammans bidrar de till kommunens välfärd och skapar viktiga arbetstillfällen. Det behövs om kommunen ska kunna fortsätta att utvecklas positivt. Därför ska den kommunala servicen till företagen kännetecknas av god kvalitet, bra service och hög effektivitet.

Läs mer om näringslivsfrågor på Överkalix kommuns webbplats: overkalix.se/naringsliv